The truth is right here...

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal.