The truth is right here...

Święty Mikołaj jednak istnieje.