The truth is right here...

Tak trzeba się zabezpieczać.