The truth is right here...

Rzeczy ważne i ważniejsze.