The truth is right here...

Sprawdź czy drzwi zamknięte.