The truth is right here...

Pierwsze oznaki wiosny.