The truth is right here...

Zaparkujcie dziś sobie spokojnie...