The truth is right here...

Na wszystko jest pora.