The truth is right here...

Noszę ze sobą słodkości.