The truth is right here...

Nie wiem jak do Ciebie dotrzeć.