The truth is right here...

Czego uszy nie słyszą, tego sercu nie żal.