The truth is right here...

Gejowski klub w Warszawie.