The truth is right here...

Wartości w sercu wypisane miej