The truth is right here...

Narzędzie w rękach Boga.