The truth is right here...

Kochanie ja się zmienię.