The truth is right here...

Wszystkim życzę dobrze.