The truth is right here...

Kochać, jak to łatwo powiedzieć.