The truth is right here...

Mandat za przejście na czerwonym.