The truth is right here...

Złośliwość rzeczy martwych.