The truth is right here...

Pies najlepszym przyjacielem kobiety.