The truth is right here...

Rozliczenie starego roku.