The truth is right here...

Najlepsze są proste odpowiedzi