The truth is right here...

Szczęście w miłości, szczęście w pieniądzach i szczęście w nieszczęściu...