The truth is right here...

I uświadomić sobie, że się nie jest aktorką...