The truth is right here...

..dużo wina się piło i mało się spało !