The truth is right here...

W granicach możliwości, genów, nawyków, oczekiwań rodziców, małżonków...