The truth is right here...

Definicja z gatunku: oczywista oczywistość.