The truth is right here...

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. I już.