The truth is right here...

Nowe oblicze dobrze znanej prawdy życiowej.