The truth is right here...

Nic tak nie irytuje jak nadgodziny w piątek.