The truth is right here...

W oczekiwaniu na wiosnę.